• FIFA 18 Toernooi 26 Oktober
 • Afspraken

  Trainingen

  • Trainer(s) en spelers zijn uiterlijk 10 minuten voor aanvang aanwezig.
  • Afmelden bij verhindering is verplicht; telefonisch, rechtstreeks bij de trainer.
  • Het dragen van scheenbeschermers is verplicht.
  • Spelers leggen tassen, jassen en andere spullen in de kleedkamer.
  • Voor aanvang van de training mogen spelers niet in de materiaalruimte komen; de trainer pakt de benodigde spullen.
  • Spelers helpen mee met het dragen, klaarzetten en opruimen van de spullen, al dan niet volgens een dienstrooster.
  • Spelers krijgen één of meerdere ballen van de eigen trainer bij aankomst op het trainingsveld.
  • Spelers leveren een positieve bijdrage aan de training; een goede inzet en respectvolle omgang met trainers en medespelers zijn een vereiste.
  • Niemand gaat eerder weg, tenzij van te voren afgesproken.
  • Op het trainingsveld bevinden zich alleen de trainer(s) en spelers.
  • In en nabij de kleedkamers is het gebruik van alle soorten mobiele telefoons als ook foto- en filmapparatuur verboden.
  • Vanaf de JO11-jeugd komen ouders niet in de kleedkamer.
  • Ouders laten het coachen van spelers over aan de trainer(s).
  • Na de training gezamenlijk douchen hoort er bij; het dragen van badslippers is daarbij verplicht. 

  Wedstrijden

  • Leiders en spelers zijn bij thuiswedstrijden:

                * JO19 en JO17 jeugd: uiterlijk 60 minuten voor aanvang aanwezig

                *JO15 en JO13 jeugd: uiterlijk 45 minuten voor aanvang aanwezig

                *JO11 en JO09 jeugd: uiterlijk 30 minuten voor aanvang aanwezig

  • Bij uitwedstrijden zijn leiders en spelers uiterlijk 5 minuten voor vertrek aanwezig.
  • Afmelden bij verhindering is verplicht; telefonisch, rechtstreeks bij de leider.
  • Het dragen van scheenbeschermers is verplicht.
  • Voor aanvang van de wedstrijd mogen spelers niet in de materiaalruimte komen; de leider pakt de benodigde spullen.
  • Spelers helpen mee met het dragen van de spullen en schoonmaken van de kleedkamer, al dan niet volgens een dienstrooster.
  • Spelers leveren een positieve bijdrage aan de wedstrijd; een goede inzet en respectvolle omgang met leiders, medespelers, tegenpartij en scheidsrechter zijn een vereiste.
  • In de dug-out bevinden zich alleen de leider(s) en wisselspelers.
  • In en nabij de kleedkamers is het gebruik van alle soorten mobiele telefoons als ook foto- en filmapparatuur verboden.
  • Bij de JO09-jeugd verblijven ouders 5 à 10 minuten voor en na de wedstrijd niet in de kleedkamer; vanaf de JO11-jeugd komen ouders niet in de kleedkamer.
  • Ouders laten het coachen van spelers over aan de leiders.

  Na de wedstrijd gezamenlijk douchen hoort er bij; het dragen van badslippers is daarbij verplicht.

 • Regelingen

  Team indeling 

  1. In de eerste helft van april wordt via de teamleiding geïnventariseerd welke spelers het lidmaatschap zullen verlengen en voor het volgende seizoen kunnen worden ingedeeld.
  2. De verantwoordelijke voor de  ledenadministratie stelt in de 3e week van april een overzicht op van de in te delen spelers naar leeftijd.
  3. De Jeugdambassadeur maakt op basis van deze lijst en het voetbaltechnische inzicht een eerste indelingsvoorstel en legt dit voor aan de groepscoördinator en de voor het nieuwe seizoen beoogde teamleiding.
  4. Jeugdambassadeur, groepscoördinator en de beoogde teamleiding komen in de 1e week van mei, via goed overleg, tot een indelingsvoorstel aan de indelingscommissie.
  5. Bij verschil van inzicht worden de verschillende opties voorgelegd aan de indelingscommissie bestaande uit de twee leden van het jeugdcommissie en de Jeugdambassadeur. De indelingscommissie bepaalt, na zorgvuldige afweging, de definitieve teamindeling. 
  6. Spelers, teamleiding en ouders worden geacht de definitieve indeling te respecteren. 

  De indelingscommissie kan spelers vervroegd in een hogere leeftijdscategorie indelen indien het aantal spelers daartoe aanleiding geeft, of spelers dispensatie verlenen (via de KNVB, maximaal drie spelers per leeftijdscategorie) om uit te kunnen komen in de naastgelegen lagere leeftijdscategorie.