• Structuur jeugdafdeling

 • Jeugdcommissie

  De ELI-jeugdafdeling wordt geleid door de jeugdcommissie. De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor alle organisatorische zaken aangaande het voetbal van de jeugdleden tot en met 18 jaar. De jeugdcommissie legt verantwoording af aan ELI-bestuur. De jeugdcommissie bestaat minimaal uit een voorzitter,  bestuurslid ledenorganisatie en jeugdvoetbal ambassadeur. 

  De voornaamste taken van de ELI-jeugdcommissie zijn:

  • Leiding te geven aan de jeugdafdeling
  • Ontwikkelen van visie en meerjarenbeleid voor het ELI-jeugdvoetbal
  • Opstellen van een jaarplan inclusief budget
  • Toezicht houden op de realisatie van het jeugdplan
  • Coördinatie van commissies
  • Contacten onderhouden met actieve leden binnen de jeugdafdeling
  • Eindverantwoordelijk voor teamindeling
  Hoofd jeugdcommissie
  • Draagt zorg voor het ontwikkelen en uitvoeren van het ELI-jeugdplan
  • Is eindverantwoordelijk voor de totale ELI-jeugdafdeling
  • Vertegenwoordigt de jeugdafdeling bij het bestuur RKVV ELI
  • Representeert de ELI-jeugdafdeling bij bijzondere gelegenheden
  • Is voorzitter van de vergaderingen van het jeugdcommissie
  • Stelt de agenda op van de vergaderingen van de jeugdcommissie
  • Stuurt de jeugdambassadeur aan 
  Technische commissie 
  De technische commissie stuurt de jeugdvoetbalorganisatie aan en is verantwoordelijk voor:
  • Positief stimuleren, adviseren en  begeleiden van trainers en leiders bij de uitvoering voetbaltechnisch opleidingsplan.
  • Verder ontwikkelen van het voetbaltechnisch opleidingsplan.
  • Plannen en leiding geven aan gestructureerd overleg met trainers en leiders over voetbaltechnische zaken.
  • Voeren van evaluatie gesprekken met trainers en leiders.
  • Indelen van de jeugdteams en weet daarbij een juiste balans te houden met de uitgangspunten van het selectiebeleid.
  • Eerste aanspreekpunt voor technische staf senioren bij selectie van jeugdleden voor selectieteams senioren.
  • Stimuleren van trainers en leiders tot het volgen van opleidingen.
  • Onderhouden van contact met de KNVB over voetbaltechnische zaken.
  • Advisering jeugdcommissie over voetbaltechnische zaken.  
  De technische commissie bestaat uit de jeugdambassadeur en groepscoördinatoren per leeftijdscategorie:
  • Coördinator Mini’s + JO9
  • Coördinator JO11 + JO13
  • Coördinator JO15 + JO17
  • Coördinator JO19
 • Teamleiding

  De teamleiding van de jeugdteams bestaat uit een eerste trainer en één of meerdere assistent trainers en een leider.  Dit zijn voornamelijk ouders, die als vrijwilliger, deze taak op zich hebben genomen. De eerste trainer is verantwoordelijk voor het functioneren van het team. Alle trainers en leiders geven het goede voorbeeld en zorgen voor een positieve teamgeest.
  Voor de 1e teams is het streven ervaren, gediplomeerde voetbaltrainers in te zetten. 

 • Commissies

  Voor de uitvoering van specifieke taken uit het jeugdplan is belegd bij commissies. De ELI-jeugdafdeling wil voorkomen dat essentiële taken berusten op de schouders van één persoon. De commissies werken onder verantwoordelijkheid van de jeugdcommissie. De commissieleden worden benoemd door de jeugdcommissie.  Elke commissie heeft een coördinator. Deze is het eerste aanspreekpunt en verzorgd de afstemming met de jeugdcommissie. 

  Commissie Pedagogische ondersteuning 

  Commissie Ledenorganisatie

  • Ledenadministratie
  • Ledenwerving
  • Introductie nieuwe leden
  • Contact onderhouden met langdurig geblesseerde spelers 

  Commissie Toernooien

  • Organiseren ELI-jeugdtoernooien
  • Organisatie deelname toernooien bij andere verenigingen 

  Commissie Nevenactiviteiten

  • Organisatie niet voetbalactiviteiten 

  Commissie Teamindeling en selectiebeleid

  • Is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling teamindeling en selectiebeleid 

  Commissie Communicatie

  • Redactie en beheer website
  • Redactie en beheer Facebook
  • Redactie informatiebrochures nieuwe leden