• Aanscherping coronamaatregelen!

 • Met ingang van zondag 27 september a.s. 18.00 uur worden in onze regio de coronamaatregelen verscherpt als gevolg van oplopende besmettingen en ziekenhuisopnames. Concreet betekent dat voor ELI dat er vanaf dan:

  -          niet meer dan 50 personen in onze kantine aanwezig mogen zijn

  -          op donderdagen in de kantine de muziek uitgaat en inloop niet meer mogelijk is vanaf 0.00 uur

  -          op zondagen de kantine om 20.00 uur sluit

  Verder gelden alle andere maatregelen onverkort. We willen via deze weg jullie nogmaals dringend oproepen om je hieraan ook te houden! We zien helaas in de praktijk dat het met name bij het kantinebezoek niet altijd goed gaat. We kunnen niet vaak genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat iedereen zich aan de regels houdt! Laten we er in de eerste plaats voor zorgen dat we hiermee iedereen zo gezond houden, en daarnaast boetes voorkomen, of erger: sluiting! 

  Daarom:

  - Houd 1,5m afstand van elkaar (ook als toeschouwer bij een wedsdtrijd!)
  - Blijf thuis bij klachten
  - Was regelmatig je handen
  - Registreer je contactgegevens bij binnenkomst in de kantine met de QR-code of schrijf ze op de papieren lijst die ook bij de ingang ligt
  - In de kantine en op het terras mag je alleen zitten, niet staan 
  - Betaal zoveel mogelijk contactloos/met pin
  - Laat het meubilair (tafels, stoelen, hangtafels, barkrukken) staan zoals het staat. Dat is uiteraard met een reden
  - Per tafel mogen maximaal 4 personen zitten of één gezin
  - Desinfecteer je handen bij binnenkomst en wanneer je weer gaat 
  - Volg de aangeplakte aanwijzingen op, maar zeker ook die van het kantinepersoneel (die prevaleren te allen tijde)

  We rekenen op jullie!

  Een totaaloverzicht van alle geldende coronamaatregelen bij ELI lees je op de speciale corona-pagina op de website of in de voetbal.nl-app.