• Adri Vervoort is vrijwilliger van de maand!

  • Een vereniging is niets zonder vrijwilligers, en gelukkig hebben er bij ELI veel. Als vereniging vinden we het belangrijk aandacht te schenken aan onze vrijwilligers. Vandaar dat we met ingang van 2019 - in samenwerking met de Supportersclub ELI - iedere maand een vrijwilliger van de maand benoemen. Die ene vrijwilliger wordt even extra in het zonnetje gezet met een bos bloemen en een eervolle vermelding op de website omdat hij of zij zich de afgelopen periode op een bijzondere manier vrijwillig heeft ingezet voor onze mooie voetbalclub.

    Deze maand zetten we Adri Vervoort in het zonnetje! 

    Maar liefst 20 jaar aan een stuk heeft Adri zich ingezet als jeugdtrainer en -leider van ELI. Waarbij hij zich de laatste 5 jaren volledig op het trainerschap heeft gericht. Jaar in jaar uit, week in week uit stond Adri paraat om 2x in de week een jeugdteam te trainen. Nooit met een wanklank, en altijd positief. Adri was altijd heel behulpzaam om de teams die meer aandacht nodig hadden voor zijn rekening te nemen. Daarnaast heeft Adri zich ook nog zo'n 5 jaar ingezet bij het toenmalige jeugdbestuur.

    Aan deze mooie 'carrière' bij ELI komt helaas een einde nu Adri heeft aangegeven te zullen stoppen. Bij Adri is een mooie bos bloemen bezorgd en via deze weg spreken we nogmaals onze dank namens ELI aan hem uit. Adri, geniet van een welverdiend ELI-pensioen ;-)