• ELI 1 Promoveert naar de 3e Klasse! Gefeliciteerd !!!
  • Algemene ledenvergadering donderdag 26 oktober

  • Via deze weg willen we als bestuur alle leden uitnodigen voor de algemene ledenvergadering. Deze vindt plaats op donderdag 26 oktober, aanvang 21:00 uur in onze kantine.

    We hopen jullie allemaal in de kantine te verwelkomen. De agenda en bijbehorende stukken worden twee weken voor de vergadering gepubliceerd.