• Bas Hollanders is vrijwilliger van de maand!

 • Een vereniging is niets zonder vrijwilligers, en gelukkig hebben we er bij ELI veel. Als vereniging vinden we het belangrijk aandacht te schenken aan onze vrijwilligers, vandaar dat we - in samenwerking met de Supportersclub ELI - iedere maand een vrijwilliger van de maand benoemen. Die ene vrijwilliger wordt even extra in het zonnetje gezet met een presentje en een eervolle vermelding op onze website omdat hij of zij zich de afgelopen periode op een bijzondere manier vrijwillig heeft ingezet voor onze mooie voetbalclub. 

  De vrijwilliger van de maand mei is: Bas Hollanders 
   
  Bas is voorzitter van de sponsorcommissie, hoofdbestuurslid, heeft een aktieve rol gespeeld in het tot stand komen van een prachtig nieuw hoofdtenue ,is altijd aktief waar het gaat om hand en spandiensten wat betreft onze accomodatie, voorbeeld hiervan is het opknappen van het speeltoestel en nog steeds aktief als selectiespeler
   
  Bas, dank voor je inzet afgelopen en komende tijd!