• ELI 1 Promoveert naar de 3e Klasse! Gefeliciteerd !!!
 • Contributie RKVV ELI

  De contributie bij RKVV ELI zal via een machtiging (automatisch) plaatsvinden per halfjaar of jaarlijks. ELI hanteert rekening nummer NL 86 RABO 0128904038 bij Rabobank Peel Noord. Voor active leden zijn de waskosten van de tenues inbegrepen. Nieuwe leden zijn contributie verschuldigd vanaf de maand van aanmelding.

  Na beëindiging van het lidmaatschap stopt de machtiging automatisch. Er is minimaal een half jaar contributie verschuldigd. Indien men nalatig is in een betaling, ondanks herinnering vanuit ELI, is men niet meer speelgerechtigd en wordt het lidmaatschap stilzwijgend beëindigd.

 • Contributie per 01-juli-2019

  Leeftijden Contributie
  Mini's€ 60
  Leden 6 t/m 9 jaar€ 110
  Leden 10 t/m 12 jaar€ 120
  Leden 13 t/m 16 jaar€ 130
  Leden 17 en 18 jaar€ 145
  Leden 19 en ouder € 180
  Veteranen€ 150
  Walking football€ 85
  Verenigingsleden€ 50