• Coronavirus

  • Nu er de afgelopen dagen meer Coronabesmettingen in Nederland bekend zijn geworden, willen wij iedereen graag wat meer duidelijkheid geven over dit thema vanuit ELI. 

    Omdat ELI zelf niet de expertise in huis heeft om dergelijke gezondheidsrisico’s goed in te kunnen schatten - anders dan met de bekende hygiënische maatregelen zoals handen wassen, niezen in de binnenkant van de elleboog etc. - volgens wij als ELI de KNVB, die op haar beurt in nauw contact met het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) en de ministeries staat, die met deze problematiek bezig zijn. We houden alle berichten nauwlettend in de gaten en nemen de adviezen uiteraard over. 

    Mochten er op basis van het advies van de RIVM en GGD maatregelen worden genomen die het voetbal en/of evenementen met veel bezoekers raken, dan zullen wij die opvolgen maar hier is nog geen sprake van. 

    We hebben geluiden gehoord dat de KNVB geadviseerd zou hebben geen handen te schudden voorafgaand aan de wedstrijd. Dat is niet het geval. 

    Zoals gezegd volgen wij nauwgezet de adviezen en richtlijnen vanuit de KNVB en het RIVM. Zodra hier nieuws over te melden is, kunnen jullie dat zien op onze webiste en informeren wij hierover.