• De grote clubactie staat weer voor de deur

 • Op zaterdag 18 september 2021 start de jaarlijks Grote Clubactie.
  Deze stichting organiseert elk jaar een landelijke loterij waarmee verenigingen extra inkomsten werven. ELI doet inmiddels voor het 9e jaar op rij mee.

  Hoe werkt de Grote Clubactie?
  Het idee is heel simpel. Onze eigen ELI-leden verkopen de loten. Deze worden verkocht voor € 3,- per stuk. Hiervan gaat 80% rechtstreeks naar ELI. In al die jaren werden steeds zo’n 1000 loten verkocht, wat € 2.500 à € 3.000 in onze eigen ELI-kas opleverde, vanzelfsprekend prachtige resultaten en ook erg welkom. Natuurlijk gaan we in de komende weken minimaal 1000 loten verkopen!! Dat doen we als een hecht team, alle leden van onze jeugd- en seniorenteams en andere ELI-vrijwilligers!!

  Prijzen
  Behalve de hoofdprijs van € 100.000,- kun je een mooie geldprijs of een andere prijs winnen. In totaal zijn meer dan 30.000 prijzen te winnen. Zoals steeds heeft het ELI-bestuur voor een extra stimulans gezorgd. De beste lotenverkopers maar ook alle leden van de teams, die de meeste loten weten te verkopen ontvangen extra prijzen.
  Het bestuur gaat er van uit, dat elk ELI-lid weer minimaal 3 loten weet te verkopen bij (groot)ouders, buren, familie, vriend(inn)en, enz., enz.

  Verkoop superloten extra aantrekkelijk
  Het is mogelijk om superloten te kopen. Een superlot is gelijk aan 50 gewone loten en kost € 150,00. Wanneer een ELI-lid aan een persoon, ELI-sponsor of een ander bedrijf zo’n lot verkoopt ontvangt dit ELI-lid of zijn eigen team van het bestuur een bonus ter waarde van 20% ofwel € 30,00. Het bestuur zal zo nodig ook zorgen voor extra publiciteit voor de koper van een superlot.

  Informatie over de verkoop van loten
  De verkoop van de loten gebeurt op dezelfde manier als voorheen. De teams onder 17, 15,13, 11, 10, 9 en 8 jaar verkopen de loten met een eenmalige machtiging.De verkoop verloopt per team via een verkoopleider: dat is een leider of trainer. Deze deelt de verkoopboekjes/intekenlijsten uit aan al zijn teamleden en hij houdt bij aan wie hij de verkoopboekjes/intekenlijsten heeft gegeven. De koper van een lot noteert zijn gegevens, waaronder een handtekening en het ibannummer op de intekenlijst. Deze verkoopleider neemt de (volle) verkoopboekjes weer in. Hierna voert de coördinator (Henk Hulsen) de gegevens uit de verkoopboekjes/intekenlijsten in door in te loggen op de website van de Grote Clubactie. De Grote Clubactie incasseert eenmalig het bedrag bij de lotenkoper. De lotenkoper ontvangt zijn lotnummer(s) op zijn bankafschrift. 

  • De voordelen van eenmalige machtiging zijn:
  • De jonge verkopers hoeven maar één keer langs de deur.
  • De jonge verkopers lopen niet met contant geld over straat.

  De Grote Clubactie voert de machtiging uit.

  De overige teams: De leden van de teams van ELI Senioren, Vrouwen en team onder 19 en Veteranen verkopen de loten via een intekenlijst. Ook hier verloopt de verkoop per team via een verkoopleider: een leider of trainer. Deze gaat met de intekenlijst rond bij alle teamleden. Elk teamlid geeft aan, hoeveel loten deze in totaal wil kopen (voor zichzelf, zijn/haar (groot)ouders, buren, etc.). Nadat de intekenlijst door elk teamlid is ingevuld, levert de verkoopleider van dat team de intekenlijst in bij de coördinator: Henk Hulsen. Henk geeft hierna aan de verkoopleider het aantal loten, waarvoor dat team in totaal heeft ingetekend. Hierna deelt de verkoopleider van dat team de loten uit aan de spelers van dat team, die loten hebben verkocht en zorgt voor de ontvangst van het geld (€ 3,00 per lot). Hij/zij geeft het ontvangen bedrag zo spoedig mogelijk door aan de coördinator.

  Voordelen van voorinschrijving: Mogelijkheid tot directe verkoop en direct cash geld voor ELI.

  Planning grote clubactie ELI najaar 2021
  Tijdsplanning:
  Zaterdag 11 september:
  - Alle leiders/trainers van alle ELI-teams informatie ontvangen een email over de grote clubactie 2021
  - Plaatsen alle informatie clubactie op ELI-site

  zondag 12 september:
  - ophangen affiches en andere informatie

  zaterdag 18 september:
  - uitdelen clubactieboekjes / intekenlijsten aan alle leiders/trainers van alle jeugdteams vanaf onder 19 jaar plus aan Veteranen
  - start verkoop lotjes door alle spelers van jeugd onder 19 jaar en Veteranen

  zondag 19 september:
  - uitdelen clubactieboekjes / intekenlijsten aan alle leiders/trainers van alle senioren- en vrouwenteams
  - start verkoop lotjes door alle spelers van senioren en vrouwen

  vrijdag 22 oktober:
  - herinneringsemail aan alle leiders / trainers van alle teams

  zondag 7 november:
  - inleveren (verkochte) clubactieboekjes / intekenlijsten door alle leiders / trainers van alle senioren- en vrouwenteams en Veteranen in kleedgebouw bij Henk
  dinsdag 9 november:
  - inleveren (verkochte) clubactieboekjes / intekenlijsten door alle leiders / trainers van alle jeugdteams onder 15 jaar in kleedgebouw bij Henk

  periode na 9 november:
  - losse verkoop door individuele ELI-vrijwilligers

  donderdag 23 november:
  - sluiting van de online lotenverkoop en verkoop met eenmalige machtiging

  dinsdag 7 december:
  - sluiting van de contante verkoop

  woensdag 8 december:
  - trekking van de prijzen

  donderdag 9 december:
  - ontvangst trekkingsuitslag

  Coördinator Grote Clubactie 2021 ELI:
  Henk Hulsen
  Ginderdoor 23
  5738 AB Mariahout
  Tel. 0499 – 422268 of 06 - 15820056
  Email: hulsengevel@gmail.com