• En toen was het einde van het jaar in zicht. Daar waar we normaal gesproken uitkijken naar het traditonele kerstkaarten op Tweede Kerstdag en vervolgens de evenzo traditionele nieuwjaarsreceptie op 1 januari, is dat dit jaar wel anders. 

    Voor de goede orde laten we via deze weg nog weten dat deze activiteiten niet door gaan. Dat maakt ook dat er er geen Blauwwitter verkozen zal gaan worden. Het is helaas dit jaar niet anders. 

    Op 11 januari 2021 kan de jeugd de trainingen weer hervatten. We hopen dat er tegen die tijd ook weer wat perspectief is voor onze senioren. In het nieuwe jaar houden we jullie als vanzelfsprekend weer op de hoogte van de ontwikkelingen! 

    Voor nu wensen wij iedereen en in het bijzonder onze leden, supporters en sponsporen fijne feestdagen toe en een sportief 2021!