• Frans van den Hurk vrijwilliger van de maand!

 • Een vereniging is niets zonder vrijwilligers, en gelukkig hebben we er bij ELI veel. Als vereniging vinden we het belangrijk aandacht te schenken aan onze vrijwilligers, vandaar dat we - in samenwerking met de Supportersclub ELI - iedere maand een vrijwilliger van de maand benoemen. Die ene vrijwilliger wordt even extra in het zonnetje gezet met een bos bloemen en een eervolle vermelding op onze website omdat hij of zij zich de afgelopen periode op een bijzondere manier vrijwillig heeft ingezet voor onze mooie voetbalclub. 

  De vrijwilliger van de maand februari is: Frans van den  Hurk!
   
  De voorzitter als vrijwilliger van de maand? Jazeker! 

  Frans van den Hurk is tijdens de Algemene Ledenvergadering van seizoen 2019-2020 benoemd tot voorzitter. Frans is echter met ingang van 15 december 2020 ook benoemd worden tot lid van de Raad van Commissarissen van de onderneming Friesland Campina en tot lid van het hoofdbestuur van de coöperatie Friesland Campina. Zijn tijd die hij voor ELI bechikbaar kan zijn, is daardoor onder druk komen te staan. Frans heeft daarom, na goed overleg met het bestuur, besloten om zich weliswaar in te blijven zetten maar zich voorlopig als voorzitter te laten vervangen door Paul Donkers (secretaris/vice-voorzitter).  

  Zonder zijn medeweten, was dit voor het bestuur een mooi moment om Frans inderdaad eens in het zonnetje te zetten. Want sinds zijn aantreden heeft hij 'ontiegelijk' (zoals Frans het zelf zou zeggen) veel werk verzet voor onze vereniging. Zichtbaar en achter de schermen. De grootste kracht van Frans is de verbinding, en daar heeft hij zeker voor gezorgd. Bovenop de velen vrijwilligers heeft hij er nog een heleboel meer weten te vinden en aan ons te binden. Dat geldt ook voor sponsoren. Herinneren jullie je de goederen- en dienstenveiling nog op 2 november 2019? Voor al die kavels is Frans de boer op geweest. Een nieuw ELI 3 met ingang van seizoen 2020/2021 komt mede van zijn hand en ook nu nog zet hij zich in voor de technische tak van de senioren. Dan is daar ook nog het traject met de gemeente rondom onze kantine en last but not least het traject voor ledverlichting met de andere voetbalclubs, en ook weer met de gemeente. Frans heeft de afgelopen tijd het gemeentehuis vaker van binnen gezien dan hem lief is wat dat betreft... Laten we hopen dat ie op korte termijn (met ons allen!) de kantine weer eens van binnen mag zien!