• ELI 1 Promoveert naar de 3e Klasse! Gefeliciteerd !!!
 • Gasten Wifi RKVV ELI

  Aan het gebruik van het gasten netwerk van RKVV ELI zijn gebruiksvoorwaarden gekoppeld, die op alle gebruikers van het netwerk van toepassing zijn. Toegang wordt verleend voor 3 aaneengesloten uren, waarna de toegang automatisch wordt geblokkeerd.

  Door gebruik te maken van het netwerk, verbindt elke gebruiker zich aan onderstaande voorwaarden.

  Het netwerk mag niet gebruikt worden:
  - om spam, virussen of illegale software te verspreiden, te raadplegen en/of te downloaden.
  - om zichzelf en/of anderen toegang te verschaffen tot netwerken, computers, informatie of (rand)apparatuur die niet bedoeld zijn voor openbaar gebruik.
  - voor gedragingen die illegaal, bedreigend, beledigend, intimiderend, frauduleus, aanstootgevend of lasterlijk zijn.

  Het proberen toegang te krijgen tot ongeautoriseerde diensten, gebruikersaccounts of computersystemen op welke manier dan ook is niet toegestaan. 
  Het gebruik van het netwerk mag nooit in tegenstrijd zijn met de landelijke wet- en regelgeving.
  Het verzenden van informatie (waaronder ook email) over het netwerk is niet beveiligd en kan onderhevig zijn aan verlies, onderschepping en/of wijziging van de informatie.

  Gebruikers wordt aangeraden minstens een antivirusprogramma en firewall te gebruiken. Tevens wordt geadviseerd gebruik te maken van een VPN verbinding indien vertrouwelijke of gevoelige informatie verstuurd wordt of connectie met een bedrijfsnetwerk gemaakt wordt. Het gebruik van het netwerk is volledig voor risico van de gebruiker.

  De aanbieder van het netwerk is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik van het netwerk. De aanbieder behoudt zich het recht voor om de gebruiker die zich niet conform deze gebruiksvoorwaarden gedraagt de toegang tot het netwerk te ontnemen en van het netwerk te verwijderen. Bovendien is de gebruiker die in strijd handelt met deze gebruiksvoorwaarden aansprakelijk voor alle daaruit voor de aanbieder voortvloeiende schade.

  Het wachtwoord voor het ELI gasten netwerk = 1929