• Hennie Scheepers is vrijwilliger van de maand!

  • Een vereniging is niets zonder vrijwilligers, en gelukkig hebben we er bij ELI veel. Als vereniging vinden we het belangrijk aandacht te schenken aan onze vrijwilligers, vandaar dat we - in samenwerking met de Supportersclub ELI - iedere maand een vrijwilliger van de maand benoemen. Die ene vrijwilliger wordt even extra in het zonnetje gezet met een presentje en een eervolle vermelding op onze website omdat hij of zij zich de afgelopen periode op een bijzondere manier vrijwillig heeft ingezet voor onze mooie voetbalclub. 

    De vrijwilliger van de maand maart is: Hennie Scheepers

    Op het moment is Hennie druk bezig met schilderen van de gevels en kozijnen van de kantine. Verder heeft hij jarenlang wedstrijden gefloten bij de jeugd en senioren. Hij fluit ook nog bij het familietoernooi. Verder is Hennie accomodatiebeheerder en altijd bereikbaar voor alle mogelijke hand- en spandiensten bij ELI.

    Hennie, dank je wel namens ELI