• Laarbeek United

    Laarbeek United is een initiatief dat in 2015 is gestart met als doel om te komen tot meer samenwerking tussen de jeugdafdelingen van Laarbeekse voetbalverenigingen Sparta'25, ASV'33, Mariahout en ELI.

    Het logo van Laarbeek United verenigt de clubkleuren van de 4 deelnemenende Laarbeekse voetbalverenigingen in zich. Iedere Laarbeekse vereninging vaardigt uit de C en D afdeling de betere spelers per categorie af die periodiek (6 activiteiten per half jaar) met elkaar trainen en waarvoor wedstrijden worden georganiseerd. In een team van Laarbeek United spelen dus 16 spelers uit de 4 Laarbeekse verenigingen. Voor de spelers moet inzet bij hun eigen vereniging een stimulans zijn om geselecteerd te worden voor activiteiten met Laarbeek United.

    Op deze manier verhogen we het niveau van de jeugd en komen we tot een prettige onderlinge samenwerking tussen de jeugdafdelingen van de Laarbeekse verenigingen. Uiteraard zit er ook nog een sociaal aspect aan dit inititatief, doordat spelers uit de verschillende dorpen van dezelfde generatie elkaar beter leren kennen.

    Namens Eli-jeugd is Laurenz Hagedoorn als coördinator aangesteld om alle activiteiten ondersteunen. Hij is de organisatorische spil tussen spelers, ouders, TJC en trainers van Eli-jeugd en de organisatie van Laarbeek United.