• Opstarten voor het nieuwe seizoen!

 • Daar waar iedereen vast al in de vakantiesferen zit, zijn we bij ELI druk doende met de voorbereidingen van het nieuwe seizoen. Tot en met in ieder geval 13 augustus gelden er nog een aantal beperkingen (actuele maatregelen kun je hier altijd teruglezen) rondom corona, maar we kunnen als het goed is weer enigszins 'normaal' van start. En daar zijn we blij mee! 

  Een aantal belangrijke data en andere zaken op een rij: 

  • Vanaf 3 augustus starten de senioren elftallen (met uizondering selectie, zie hieronder) met trainen
  • Vanaf 5 augustus start de selectie met trainen
  • Vanaf 30 augustus start de jeugd met trainen
  • Het weekend van 4 en 5 september zijn de eerste bekerwedstrijden

  • Vanaf donderdag 5 augustus gaat de kantine weer open
  • Gelet op de gewijzigde wetgeving rondom statiegeld op plastic flesjes (nog niet op blikjes!) is de kantine een vrijwillig inzamelpunt geworden. Dat wil zeggen dat wij bij inleveren van je plastic flesje, jou geen statiegeld teruggeven, dat kan alleen bij erkende reguliere inzamelpunten (zoals de Jumbo). Maar; lever je het wél bij ons in? Dan steun je daarmee direct onze club! Dat is ook heel mooi toch?! Inleveren kan totdat de grote gcontainer geleverd is, bij de bar! 

  • Om het seizoen goed te kunnen gaan draaien zijn we nog op zoek naar een hoop vrijwilligers! We hebben het hier allemaal op een rij gezet. Wil je ons helpen? En staat er in dit overzicht niets voor je bij maar wil je wel wat doen? Neem dan ook zeker even contact op of zoek ons op als we elkaar straks weer mogen treffen op het sportpark. 

  • Tot slot: zet donderdagavond 14 oktober alvast in je agenda! Dan vindt de jaarlijkse ALV plaats. Meer info volgt!