• Paul Donkers is vrijwilliger van de maand!

  • Een vereniging is niets zonder vrijwilligers, en gelukkig hebben we er bij ELI veel. Als vereniging vinden we het belangrijk aandacht te schenken aan onze vrijwilligers, vandaar dat we - in samenwerking met de Supportersclub ELI - iedere maand een vrijwilliger van de maand benoemen. Die ene vrijwilliger wordt even extra in het zonnetje gezet met een presentje en een eervolle vermelding op onze website omdat hij of zij zich de afgelopen periode op een bijzondere manier vrijwillig heeft ingezet voor onze mooie voetbalclub. 

    De vrijwilliger van de maand maart is: Paul Donkers

    Paul is altijd op het sportpark te vinden in het weekend. Hij is al 18 jaar bestuurslid bij ELI, waarvan vele jaren als secretaris en ook enkele jaren (waarnemend) voorzitter geweest. Ook regelt Paul de planning van de scheidsrechters, is hij wedstrijdsecretaris van de senioren en lid van de  technische commissie senioren. Zoals jullie zien een waardevolle duizendpoot voor onze vereniging.

    Al met al dus dik verdiend Paul en dank voor al je inzet!