• Rabobank Clubkas Campagne

  • De Rabobank Clubkas Campagne is weer van start gegaan. De afgelopen jaren hebben we als ELI mooie bedragen mogen ontvangen via de Rabobank Clubkas Campagne. Toch doen we dit jaar niet mee. 

    Recentelijk hebben wij als ELI namelijk met de Rabobank een overeenkomst gesloten, waarmee de Rabobank onze Maatschappelijk Partner is geworden. Dit betekent voor ons als voetbalclub dat we initiatieven kunnen nemen op allerlei gebieden zoals bijvoorbeeld jeugdvoetbal,vrijwilligers of duurzaamheid, die dan door de Rabobank financieel ondersteund zullenworden.

    Wij zijn er van overtuigd met dit partnerschap voor beide partijen meer voordeel te behalen en nog meer te bereiken.