• Silvie Bollars vrijwilligster van de maand!

  • Een vereniging is niets zonder vrijwilligers, en gelukkig hebben we er bij ELI veel. Als vereniging vinden we het belangrijk aandacht te schenken aan onze vrijwilligers, vandaar dat we met ingang van dit jaar - in samenwerking met de Supportersclub ELI - iedere maand een vrijwilliger van de maand benoemen. Die ene vrijwilliger wordt even extra in het zonnetje gezet met een bos bloemen en een eervolle vermelding op onze website omdat hij of zij zich de afgelopen periode op een bijzondere manier vrijwillig heeft ingezet voor onze mooie voetbalclub. 

    De vrijwilliger van deze maand is: Silvie Bollars

    Ten overstaan van een goed gevulde zaal van Café de Koekoek is Silvie Bollars op 2 november jl. uitgeroepen tot vrijwilligster van de maand. De bloemen en felicitaties zijn dus al bij Silvie in bezit. 

    Door de inzet van Silvie als lid van de jeugdcommissie, en het volledig leiden en meehelpen in de nevenactiviteitencommissie van de jeugd heeft Silvie die ook dik verdiend! De Sinterklaas- en paasactiviteiten waren erg leuk en het ELI jeugdkamp was perfect georganiseerd! 

    Silvie bedankt!