• Jammer :-(

  Jammer dat je ons als lid gaat verlaten. Uiteraard respecteren wij je keuze en bedankt ELI jou in ieder geval voor de tijd dat je onze vereniging gesteund hebt.  Om je lidmaatschap formeel te beeindigen vragen wij je het formulier in te vullen en te versturen.

  Spelende (bonds) leden:

  Voor spelende leden (bondsleden) moet dit ten alle tijde voor 1 juni plaatsvinden. Op 1 juli worden alle spelende leden weer aanmelden bij de KNVB als lid van RKVV ELI voor het nieuwe seizoen. De KNVB brengt voor het lidmaatschap kosten in rekening. Daarnaast maken wij als vereniging kosten om u in onze administratie te handhaven. Mocht het daarom voor komen dat u als lid vergeten bent uzelf of uw kind uit te schrijven voor de uiterste termijn van 31 mei, dan zijn wij genoodzaakt hiervoor EUR 25,00 in rekening te brengen.

  Overige leden:

  Niet bonds leden mogen per half jaar het lidmaatschap opzeggen. Dit dient dan wel voor 1 november of voor 1 juni gedaan te worden. Na deze datum loopt het lidmaatschap door tot aan de volgende periode.

 • Formulier Uitschrijven