• Visie "Het beste uit de ELI-jeugd naar boven"

  Bij de ELI-jeugdafdeling leren kinderen voetballen door te voetballen. Daarvoor worden er trainingen, oefenwedstrijden, competitiewedstrijden en toernooien georganiseerd. Wij streven naar een uitdagend, aangenaam voetbalklimaat door alle spelers te laten uitkomen op het niveau dat bij hen past. De jeugdteams worden begeleid door trainers en leiders die werken volgens het ELI-jeugd Voetbalplan.

  Wij zien voetbal als een teamsport waarbij de prestatie voortkomt uit samenspel. Dat vraagt dat kinderen leren omgaan met elkaar en met  onderlinge verschillen zoals leeftijd, geslacht, talent, gedrag en achtergrond. Een goed teamklimaat biedt ook ruimte voor persoonlijk ontwikkeling waarbij het individuele talent tot zijn recht komt. De sociaal-emotionele ontwikkeling in het voetbal wordt gedragen door de waarden sportiviteit en respect.

  Het voetbalspel is een uitstekende kans om de motorische ontwikkeling van een kind te bevorderen. Door spelenderwijs te trainen worden conditie, kracht en lichaamscoördinatie gestimuleerd. Bij een gezonde leefstijl horen ook gezond eten en drinken en tijdige rust. Hoewel de verantwoordelijkheid hiervoor bij de spelers/ouders ligt, wil de ELI-jeugdafdeling ook hier waar mogelijk aandacht aan geven. De begeleiding van de jeugd is gericht op het voorkomen van blessures en het bevorderen van persoonlijke hygiëne.

  De begeleiding van de ELI-jeugdteams is gericht op positief coachen, enthousiasme en betrokkenheid. Naast het voetbal organiseert de ELI-jeugdafdeling meerdere nevenactiviteiten voor elke leeftijdscategorie. De ELI-jeugdafdeling wil de betrokkenheid van ouders stimuleren. Voor ouders moet het een plezier zijn om naar de training of de wedstrijd van hun kind te komen kijken.

 • Jeugdontwikkeling

  Goed teamklimaat
  Wij zien voetbal als een teamsport waarbij de prestatie voortkomt uit samenspel. Dat vraagt dat kinderen leren omgaan met elkaar en met  onderlinge verschillen zoals leeftijd, geslacht, talent, gedrag en achtergrond. Een goed teamklimaat biedt ook ruimte voor persoonlijk ontwikkeling waarbij het individuele talent tot zijn recht komt. Iedereen die betrokken is bij de ELI-jeugdafdeling draagt actief bij aan een goed teamklimaat zodat spelers zich op hun gemak voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Vanuit een positieve grondhouding wordt vertrouwen gegeven aan de spelers.

  Normen en waarden
  De sociaal-emotionele ontwikkeling in het ELI-voetbal wordt gedragen door de waarden ‘sportiviteit’ en ‘respect’. Bij voetbal horen winnen, verliezen en het omgaan met gezag. Via het voetbal kunnen kinderen leren hierin hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dit zal ze ook van pas komen in het leven buiten het voetbalveld. Als uiting van sportiviteit en respect geven de ELI-spelers voor en na de wedstrijd, ongeacht de uitslag, de tegenstanders en de scheidsrechters een hand.

  De teamleiding geeft grenzen aan en is consequent en voorspelbaar. De trainers en leiders hebben een voorbeeldfunctie en denken en werken vanuit de principes van positief coachen. Het resultaat van wedstrijden is ondergeschikt aan de persoonlijke ontwikkeling van de spelers. Als spelers het moeilijk hebben kunnen zij rekenen op de steun van de teamleiding en de Jeugdambassadeur.

  Ongewenst gedrag
  Helaas moeten we in deze tijd ook aandacht besteden aan het thema ‘ongewenst gedrag’. Hieronder verstaan wij pesten, discriminatie, agressie maar ook seksuele intimidatie. De ELI-jeugdafdeling heeft een eigen regeling ‘ongewenst gedrag’. De trainers en leiders zijn  alert op signalen van ongewenst gedrag. Zij spreken elkaar maar ook ouders aan op uitingen van ongewenst gedrag. Vaak gaat dit negatieve gedrag achter de rug van de teamleiding om. Het jeugdbestuur is het eerste aanspreekpunt voor ouders bij signalen en/of meldingen van ongewenst gedrag. Voor strikt vertrouwelijke zaken is een onafhankelijke vertrouwenspersoon benoemd. Deze helpt met zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen.

  Rol ouders
  Wij zijn heel blij met de aanwezigheid van ouders bij wedstrijden en trainingen. Positief en plezierig aanmoedigen helpt niet alleen het eigen kind maar het hele team. Bij voetbal hoort winnen en verliezen, dus ook complimenteren en troosten. Voor vervoer naar uitwedstrijden rekenen we op de hulp van ouders. De tactiek bij de training en de wedstrijden is in handen van de teamleiding. Hoe goed bedoeld ook, bemoeien met de opstelling of mee-coachen vanaf de zijlijn brengt de spelers vooral in verwarring. Bij vragen en/of suggesties is de teamleiding uw eerste aanspreekpunt. De teamleiding spreekt ouders aan op verstorend gedrag langs de lijn. Ouders geven dus ook invulling aan de waarden ‘sportiviteit’ en ‘respect’.

 • Communicatie

  De concrete acties die volgen uit een ambitieuze visie en beleidsplan kunnen worden verstrekt door een heldere communicatie. Maar al te vaak veroorzaken ‘communicatieproblemen’ in een vereniging misverstanden en irritaties met alle gevolgen van dien. Goed bedoelde acties vallen verkeerd omdat het bericht van de één door de ander niet (goed) wordt ontvangen. ELI is hierop geen uitzondering.

  Met de structuur in de ELI-jeugdafdeling wordt een efficiënte organisatie beoogd. We proberen met onze spaarzame vrije tijd die we in de vereniging steken het maximale resultaat te bereiken. Duidelijkheid en openheid zijn hierbij van groot belang. De afspraken die we maken worden helder gecommuniceerd. Spelers, ouders, trainers, leiders en andere betrokkenen weten voor ‘welke zaken’ ze bij ‘wie’ terechtkunnen. Afspraken zijn niet vrijblijvend, we spreken elkaar daar ook op aan. 

  We proberen allemaal "Het beste uit de ELI-jeugd naar boven te halen". Het kan natuurlijk altijd beter, dat geldt ook voor verenigingszaken. Mopperen en klagen lucht soms even op maar positieve feedback werkt het beste. We staan open voor suggesties en ideeën voor verbeteringen.

  De ELI-jeugdafdeling wil optimaal gebruik maken van de techniek van deze tijd. Door zoveel mogelijk  ‘papierloos’ te werken kunnen we ook hier veel tijd en moeite besparen. Alle betrokkenen bij de ELI-jeugdafdeling gebruiken internet en zijn per email bereikbaar.  Via de website www.rkvveli.nl is alle relevante informatie over de organisatie van de jeugdafdeling, teaminformatie,  wedstrijdprogramma, uitslagen, standen, activiteiten, nieuwsflitsen etc. beschikbaar. Naast de website is ook alle informatie rondom teams, wedstrijdprogramma, uitslagen en meer te raadplegen via de nieuwe Voetbal.nl App. Tevens is ELI ook te vinden op Facebook. Teamleiding zal samen met de ouders en/of spelers ook gebruik kunnen maken van Whatsapp en/of SMS voor snelle berichtgeving over het team naar elkaar. 

  Voor de communicatie op alle media geldt dat we positief berichten. Met interessante berichten en beelden promoten we de ELI-jeugd naar de buitenwereld. Foto’s en films kunnen ook verkeerd worden gebruikt. We hebben daarom afgesproken dat in de kleedkamers geen opnames worden gemaakt.