• Voortbestaan Supportersclub??!!

 • In 2023 bestaat de Supportersclub ELI 50 jaar. In al die jaren heeft de supportersclub op velerlei gebieden bijgedragen aan RKVV ELI. Dit gebeurde door diverse activiteiten te organiseren zoals onder andere kaarten met kerstmis, verkiezing blauwwitter, winterwandeling etc.

  Daarnaast heeft de Supportersclub ook financieel bijgedragen door bijdrages aan nieuwe doelen voor de jeugd, het laolaveld, zitgrasmaaier en bosmaaier voor de onderhoudsgroep, bijdrages feestavonden en meest recent nog het opknappen van het speeltuintje voor de kinderen.

  Helaas is sinds corona de aandacht en het enthousiasme voor de activiteiten teruggelopen.

  Dit alles heeft ook zijn weerslag op het bestuur van de Supportersclub, waarvan de bestuursleden al vele jaren actief zijn voor de supportersclub.

  Na uitgebreide discussie en uitvoerig overleg zijn wij als bestuur tot de conclusie gekomen dat wij als huidig bestuur niet meer de juiste personen zijn om de kar te trekken en we ook niet meer de ambitie en energie hebben om een nieuw elan aan de Supportersclub te geven.

  Dit betekent dat wij als bestuur op de komende jaarvergadering van RKVV ElI op 26 oktober 2023 onze taken zullen neerleggen.

  Hoe dan verder??!!

  1)     er melden zich kandidaten die met een fris elan het bestuur van de Supportersclub voor hun rekening nemen, waardoor de supportersclub een toekomst heeft.

  2)     de supportersclub houdt op te bestaan, er wordt geen jaarlijkse bijdrage meer verwacht van de leden en de huidige beschikbare middelen worden overgedragen aan het hoofdbestuur van RKVV ELI.

   

  Als huidig/aftredend bestuur hopen we natuurlijk op optie 1, maar anders rest ons geen ander alternatief dan optie 2.

  Met vriendelijke groet,

  Bestuur Supportersclub ELI.