• Vrijwilliger van de maand: Dennis de Leest

  • Een vereniging is niets zonder vrijwilligers, en gelukkig hebben we er bij ELI veel. Als vereniging vinden we het belangrijk aandacht te schenken aan onze vrijwilligers, vandaar dat we met ingang van 2019 - in samenwerking met de Supportersclub ELI - iedere maand een vrijwilliger van de maand benoemen. Die ene vrijwilliger wordt even extra in het zonnetje gezet met een bos bloemen en een eervolle vermelding op onze website omdat hij of zij zich de afgelopen periode op een bijzondere manier vrijwillig heeft ingezet voor onze mooie voetbalclub. 

    De vrijwilliger van deze maand is: Dennis de Leest!

    Dennis is al jarenlang aan ELI verbonden, niet alleen als voetballer maar ook als vrijwilliger. In het verleden heeft Dennis onderdeel uitgemaakt van de sponsorcommissie en ook is hij lid geweest van de kascontrolecommissie. Maar het gaat er in dit kader vooral om wat Dennis in de afgelopen periode allemaal heeft gedaan, en dat is veel! Hij is in 2015 gestart als trainer/leider van de mini’s, waarmee hij in 2017 gestopt is om vervolgens trainer/leider van de JO09-1 te worden, wat hij nog steeds doet.

    Verder is Dennis lid van de commissie ELI-jeugd, is hij hoofd van de technische commissie ELI-jeugd nadat hij eerst een aantal jaren daar regulier commissielid was, en is hij al vanaf 2016 Leeftijdscoördinator ELI-jeugd in de categorie mini’s tot en met JO09. En ook de ELI-jeugdtoernooi commissie kan op de deelname van Dennis rekenen.

    Een mooie ‘waslijst’ aan verdiensten, waarvoor wij als ELI Dennis heel dankbaar zijn!