• Als je op balbezit speelt, hoef je niet te verdedigen, want er is maar één bal
 • Wisseling van de wacht

 • Als te doen gebruikelijk, heeft het bestuur in haar eerste bestuursvergadering na de Algemene Ledenvergadering (op 10 september jl.) de taakverdeling binnen het bestuur met elkaar besproken en vastgesteld. Via deze weg delen we die graag met iedereen.

  Voorzitter – Frans van den Hurk

  Secretaris/Vicevoorzitter – Paul Donkers

  Penningmeester – Bram Donkers

  Algemene bestuursleden (inclusief portefeuilleverdeling):

  - Jurgen Verhagen (jeugd, accommodatie en materialen)

  - Bas Hollanders (sponsoring)

  - Erwin Biemans (accommodatie en materialen, kantine)

  - Gertje van den Brink (communicatie, feestcommissie)

  Frans van den Hurk is tijdens de Algemene Ledenvergadering van seizoen 2019-2020 benoemd tot voorzitter. Frans zal echter met ingang van 15 december 2020 ook benoemd worden tot lid van de Raad van Commissarissen van de onderneming Friesland Campina en tot lid van het hoofdbestuur van de coöperatie Friesland Campina, waardoor de tijd die hij voor ELI beschikbaar kan zijn onder druk komt te staan. Omdat nog onzeker is hoe dat er precies uitziet, heeft Frans besloten – na goed overleg met het gehele bestuur – zich in te blijven zetten voor ELI maar zich als voorzitter tijdelijk te laten vervangen door Paul Donkers als secretaris/vicevoorzitter. De kleinere taken binnen de portefeuille van Frans zijn onder de overige bestuursleden verdeeld.

  In de komende tijd gaan we aan de slag om de structurele oplossing met betrekking tot de bezetting van het bestuur vorm te geven. Op het moment dat we hiervoor een voorstel hebben, zullen we dit via een Algemene Ledenvergadering voorleggen aan onze leden.

  Van deze gelegenheid maken we dan ook meteen graag gebruik om iedereen op te roepen na te denken: wie zou een goede opvolger zijn als voorzitter van ELI?